De Pet

Op heel veel oude foto's zie je mannen met petten op. De generaties die aan het begin van de twintigste eeuw werden geboren groeiden als het ware op met de pet...

De pet op deze foto is een kleine 50 jaar oud, behoorde toe aan mijn vader (Fake ten Caat 1916-1956)en werd in de jaren vijftig gekocht bij Willem Koster aan het Hoekje. Het was een "nette pet". We hebben ook nog de "werkpet". Tegenwoordig zie je zulke petten niet of nauwelijks meer. (Bertus ten Caat)

Reacties

Vraag / Opmerking ?