Het Nieuwe Testament

Dit kreeg Geesje Tangenberg (echtgenote van Fake ten Caat)  op 28 november 1936. Ze was toen 21.  Het heeft een donkerrode omslag en de bladen zijn met "goud op snee" belegd. Voorin staat: "uit de oorspronkelijke (Grieksche) taal in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet door last van de hoog mog.Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619." Een uitgave van de Nederlandsche Bijbel-compagnie te Amsterdam. J. Brandt en Zoon, te Haarlem. Gedrukt bij Joh. Enschedé en zonen.

Reacties

Vraag / Opmerking ?