Eregalerij

Er zijn in de loop van de eeuwen heel veel Hollandschevelders geweest. Duizenden mensen hebben een bijdrage geleverd aan de vorming van het dorp en de streek. Duizenden Hollandschevelders hebben zich ingezet voor het welzijn van hun dorpsgenoten! Meestal gaat dat bijna als vanzelf. Men maakt zich druk voor een kwestie en al snel zit men tot over de oren in het plaatselijke verenigingsleven...
Er zijn talloze Hollandschevelders geweest die met hun inzet net iets meer hebben gedaan dan de gemiddelde burger. Maar de meeste straten zijn toch genoemd naar dominees, dokters, schoolmeesters en kleine middenstanders...

In onze EREGALERIJ gaan we proberen ook de gewone Hollandschevelders die zich druk hebben gemaakt voor hun dorpsgenoten en voor verbeteringen in het dorp een plaats te geven die ze eigenlijk al heel lang toekwam! En met "gewone Hollandschevelders" bedoelen we mensen die niet als dominee, dokter of schoolmeester in de streek werkten. Gewone Hollandschevelders waren mensen als Bruin Bruinsma, Geert van Eck, Egbert Jan Wiersema, Jans de Jonge, "Henke-Piet" Schonewille, Willem Stevens, Jan Kreeft en vele vele anderen....

Er zijn er zeker in de 20e eeuw nog veel meer mensen geweest die zich hebben ingezet voor hun dorp, ons dorp, Hollandscheveld.

We vragen U, ons de mensen door te geven die volgens U een plaatsje verdienen in de Hollandscheveldse EREGALERIJ. Ons criterium? Ere wie Ere Toekomt!

Uw reactie en suggesties kunt u mailen naar info@hollandscheveld.nl

Reacties

Vraag / Opmerking ?