Graaf Leopold van Limburg Stirum.

Hij werd geboren in 1758 in het toenmalige Hollandsche Veld, in het landhuis Vredenrust. Dit landgoed stond op de plaats waar we nu de scholengemeenschap de Groene Driehoek vinden.
Behalve enkele jeugdjaren heeft hij geen verblijf gehouden in de velden. Deze Hollandschevelder werd één van de grondleggers van de huidige Nederlandse staat.

In 1813 was hij namelijk lid van het zogenaamde Driemanschap, dat na het vertrek van de Fransen de komst van de Oranje's voorbereidde, de grondslag legde voor het huidige koningshuis, de grondwet, ons parlement enz. enz.
Net voor en in de Franse Tijd was Nederland verscheurd door partijtwisten, tussen Frans-gezinde (Patriotten) en Oranje- of Prins-gezinde groepen. De politieke strijd kon dwars door families heen lopen. Het overgrote merendeel van de Hollandschevelders stond aan de kant van Oranje. Wie voortaan de geschiedenisboeken van Nederland onder ogen krijgt, lette eens op deze Hollandscheveldse graaf: voor zover bekend de enige die we hebben.

Reacties

Vraag / Opmerking ?