Hendrikus Cornelis Seller

Sinds 1987 ligt in Hollandscheveld noord een straat die is genoemd naar een legendarische politieman uit Hollandscheveld. Meer dan 25 jaar was Seller  de politieman van het dorp.
Tientallen prachtige verhalen zijn er over hem verteld. Wie hem kende wist ook wel een anekdote over hem te vertellen. Hij was een autoriteit in het dorp en daar ging hij zelf
ook prat op. Jaap Damming, vroeger winkelier in het dorp, vertelde ooit een aantal verhalen voor het boekje "Van vonders en wieken".

"Jaap", zei Seller, "Weet jij wie hier de hoogste autoriteit in het dorp is?"
"Nou eh... nee", antwoordde Jaap die het woord "autoriteit" nauwelijks kende.
Trots bevestigde Seller zichzelf: "Dat ben ik!"


Seller bezigde meer uitdrukkingen die de Hollandschevelders niet of nauwelijks kenden. Zo kon hij volgens Jaap Damming met een ernstig gezicht op het brugje bij ten Hoeve naar de
lucht staan kijken en dan opeens zeggen: "Potdomme, we krijgen vannacht weer een depressie!" Niemand wist wat een depressie was...

Een hele bekende uitdrukking van Seller was:

"Moet je bij ons in Vlaardingen komen, daar liggen de haringen dood op straat..."

Wat hij daarmee wilde zeggen wist eigenlijk ook niemand, maar het maakte wel indruk. Jo Kooiman, zoon van de bekende dominee Kooiman hoorde ooit een gesprek tussen school-
meester Zijlstra en veldwachter Seller.

Zijlstra was onderwijzer aan de "witte schoewle". Hij bood Seller een sigaret aan.
"Oh nee", wuifde Seller het aanbod weg "ik perforeer sigaren!"
"Dan zul je wel hard moeten trekken" lachte Zijlstra.
Met een stalen gezicht antwoordde Seller: "Zeker niet, het zijn GOEIE sigaren!"

De familie Seller woonde in het witte huis, de voormalige school van het dorp. menig kwajongen bracht in de jaren dertig-veertig een nachtje door in de cel die in het huis was
ingebouwd.
Van veldwachter Seller is geen enkele foto bekend waarop hij staat in uniform. De foto bovenaan deze pagina werd gemaakt in 1964 bij het 100 jarig bestaan van de vereniging Hollandscheveld
voor Plaatselijk belang.

Hendrikus Cornelis Seller overleed op 27 juni 1965 op 85 jarige leeftijd. Zijn naam als bijzondere ingezetene blijft in Hollandscheveld bewaard door de straatnaam in noord.


View Larger Map

Reacties

Vraag / Opmerking ?