Jan Harms Schonewille (‘Jaije’) en Geertje Jans

Jan Harms Schonewille, alias 'Jaije', werd omstreeks 1700 geboren. Zijn moeder (Annichje Hendriks) overleed toen hij klein was.
Zijn vader (Harm Alberts Schonewille) was een zoon van de Albert Schonewille die we elders in de eregalerij aantreffen.
Omstreeks 1724 trouwde Jan Harms Schonewille met Geertje Jans, een dochter van Jan Derks en Beerte Claas. Aan-vankelijk woonden ze op de zuidkant van het Haagje.

Ze werden de eerste bewoners van het Hoekje. In 1728 werd door schulte Abraham de Vriese een meierwoning gebouwd, op de plaats waar we nu het pand Hoekje 4 vinden. De woning werd dat jaar betrokken door Jan Harms Schonewille en zijn vrouw. Het boerderijtje mat in 1758 in totaal 4 ½ gebint, met een breedte van 20 voeten.
Jan Harms Schonewille was klein vervener, met onder meer veen aan het Oostopgaande en op de Bakkerswijk, deed aan boekweitenbouw, had 3 koeien, een stukje bouwland, en was in zijn tijd verder een onopvallende praambezitter. Zijn woning was lang een belangrijk herkenningspunt van de velden, als laatste huis voor de turfgraverijen.

Het pand was na de dood van schulte Abraham de Vriese (1735) Jan's eigendom geworden. Jan Harms Schonewille trouwde na de dood van Geertje Jans in 1765 met een andere Geertje Jans, Geertje Jans van Gees. Jan stierf in 1781. Het oude 'Jaijenhuis', zoals de woning in de 18de eeuw werd genoemd, werd pas in maart 1968 afgebroken. De laatste bewoners waren Jan Wemmenhove en zijn gezin. Met het verdwijnen van dit pand is het dorp Hollandscheveld haar aller oudste huis verloren.


Het huis aan het Hoekje waar "Jaije" woonde, gefotografeerd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

Reacties

Vraag / Opmerking ?