Foto

Toen de fotografie werd uitgevonden stonden er niet meteen tientallen fotografen klaar om in de veengebieden van Hollandscheveld te gaan fotograferen.  Dat is jammer want wat zouden wij Hollandschevelders graag onze overgrootouders of onze overoveroverovergrootouders hebben zien werken in de turf...  Wat zouden we graag de foto's zien van het kerkgebouw aan de Hendrik Raakweg in aanbouw! De metselaars die de hoge muren metselden en nog hoger: de toren!  Wat zouden we graag de foto's zien die werden gemaakt toen de wieken op de molen aan het Hoekje er aan werden gezet!  Jammer genoeg kan het niet. Er was geen fotograaf die dat vastlegde. Er was ook geen fotograaf die het dagelijkse leven in het veen vastlegde... Hoe onze voorouders voor dag en dauw over de smalle paden langs de veenwijken naar hun werkplek sjouwden, hoe de bakkerijtjes en cafeetjes overal in de streek er uit zagen,  hoe de turf door de wijken werd vervoerd?  De fotograaf waagde zich niet of nauwelijks  tussen de veenarbeiders in het veengebied van de Hollandsche Velden!

  Toch werd de streek vastgelegd. Niet door een fotograaf maar door een schilder!  Vincent van Gogh was hier in 1883 en hij maakte  schetsen en schilderijen van de streek.  Behalve de wereldberoemde schets die op de begraafplaats van Hollandscheveld werd gemaakt (zo zegt historicus Albert Metselaar na minutieus onderzoek)  en enig materaal dat gemaakt zou kunnen zijn in de Velden, is er niets herkenbaars te vinden in de doeken van van Gogh.

De oudste foto's van Hollandscheveld kunnen we vrij zeker dateren in de laatste jaren van de 19e eeuw. Tussen 1883 en 1900 ongeveer.  De grote veranderingen in de streek vonden vooral plaats na 1950 Alles wat we van daarvóór op foto hebben kan goed herkend worden omdat de Hollandscheveldse wereld  in die tijd nauweliks veranderde!

  Op de Facebook-pagina's van Hollandscheveld  staan intussen tientallen foto's van het dorp en van de bewoners. Ook uw foto's en herinneringen met ons delen ?  Ga naar

De jonge geschiedenis in beeld (jaren 70-80-90)

De jonge geschiedenis in beeld (jaren 70-80-90) Hollandscheveld is in de jaren na de tweede wereldoorlog in rap tempo verandert van veenkolonie in hedendaags dorp. Plannen voor dempingen, wegenaanleg en uitbreidingen waren er al in de lees meer