De jonge geschiedenis in beeld (jaren 70-80-90)

De jonge geschiedenis in beeld (jaren 70-80-90)

Hollandscheveld is in de jaren na de tweede wereldoorlog in rap tempo verandert van veenkolonie in hedendaags dorp. Plannen voor dempingen, wegenaanleg en uitbreidingen waren er al in de bezettingstijd maar het kwam er door de moeilijke omstandigheden niet van. Aan het begin van de jaren vijftig werd een begin gemaakt met de demping van wijken in het gebied. In Elim werd het Dwarsgat verandert in Dorpsstraat en het Krakeel ging ook dicht. Vanaf toen was het hek van de dam. Tot aan 1964 toe werd er in de hele streek gewerkt aan de ontsluiting van het gebied. Op deze pagina's beelden van een tijd waarin het oude dorp Hollandscheveld veranderde in een bij-de-tijdse woon- en leefgemeenschap, jaren 70-80. De oude veenwijken waren al verdwenen, nu werden nieuwe (woon)wijken aangelegd op de voormalige weilanden en akkers ten zuiden, ten noorden en ten oosten van de oude dorpskern:

Waar hier de hopen zand liggen stond ooit de "School voor Christelijk Volksonderwijs", de latere ds. Kooimanschhol.  De school werd in 1909 in gebruik genomen en midden jaren zestig afgebroken toen er een nieuwe school werd gebouwd aan de Zandwijkstraat.  Ook die is ondertussen al weer verdwenen en vervangen door nieuwbouw  in  het gebied achter wat we hier op de foto zien.  Links zien we nog het oude meestershuis dat gelijk met de school werd gebouwd. Ook in de rechterwoning woonden heel lang schoolmeesters.  Op deze plaats ligt nu een weg die de jongste woonwijk ontsluit. 

Vanaf ongeveer midden jaren zestig van de 20e eeuw begon Hollandscheveld uit te breiden aan de zuidkant van het Hoekje. De Blekberstraat ontsloot het achterliggende gebied en vervolgens werden de Kreuzestraat, de Wolgrasstraat, de Brummelstraat en de Riegheidestraat aangelegd.  Toen deze foto werd gemaakt -vanuit het slaapkamerraam op Riegheidestraat 20-  kon je  de huizen aan de Zandwijkjes nog zien staan! Rechts worden voorbereidingen getroffen voor verdere uitbreidingen van de Riegheidestraat, de Kraaiheidestraat en de Dopheidestraat.

 

Vanuit de Riegheidestraat kijken we naar het Zuideropgaande. De werkzaamheden voor de verdere nieuwbouw  Riegheide- en Kraaiheidestraat zijn in volle gang. De boerderij aan het Zuideropgaande met het rode pannendak stond precies tegenover de  ds. Kooimanschool.  Jarenlang woonde daar de familie Ijmker.  Nu komt daar de Riegheidestraat uit op het Zuideropgaande en sluit aan op de weg die Hollandscheveld Oost ontsluit: de Boeten. De boom die naast de boerderij van Ijmker stond staat er nog!

Hier stond het huis van Ijmker en ligt nu de Riegheidestraat. De boom stond naast de boerderij en staat nu aan het begin van de Riegheidestraat!