Video

De tot nu toe oudste bekende film van Hollandscheveld  werd gemaakt door huisarts Reijnierse. Fascinerende beelden van eind jaren 30 waarop zelfs de tram nog te zien is als die door het dorp rijdt over de trambrug...  Op enige afstand zijn er dan de beelden van de dorpsfilm die in 1959 in opdracht van de muziekvereniging de Bazuin  werd gemaakt.  In de jaren zestig en zeventig filmde Aaldert Hartgers Hollandscheveld.  Hartgers was actief in het dorp en maakte van de activiteiten waar hij bij betrokken was af en toe films.  Andere filmer was Jan Seinen die eveneens in het dorp filmde maar ook bijvoorbeeld uitstapjes van verenigingen waar hij bij betrokken was, filmde.

  'Ondergetekende' ( Bertus ten Caat) ... heeft Hollandscheveld op allerlei manieren vastgelegd vanaf 1 februari 1974.  Op 8 mm film, daarna VHS-video en diverse videoformaten daarna tot en met de digitale.  Er zijn films van het dorp, van bijzondere gebeurtenissen, feestweken, scholen,  enz. enz.  Een klein deel staat op YouTube: "Beddus", inmiddels ruim meer dan 200 films en filmpjes en daar komt nog heel veel bij!
 

ZIE HIER HET YOUTUBE KANAAL