Het Dorp Nu

Hollandscheveld is het grootste zogenaamde 'buitendorp' van de gemeente Hoogeveen in de provincie Drenthe, noord-Nederland. Hollandscheveld is een modern dorp met veel groen in en rondom de bebouwde kom. In de bebouwde kom van het dorp wonen ongeveer 5000 mensen in nieuwbouwwijken die zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden.

In de loop van de jaren zestig kwam de ontwikkeling van het dorp goed op gang. De wijken en kanalen waren gedempt, het gebied was "ontsloten", het dorp groeide. 

Hollandscheveld vanuit de lucht. Dit is een opname uit 1987, indertijd als bijlage bij de kalender met nostalgische foto's van Hollandscheveld. Het noorden is boven.

De eerste nieuwe straten van Hollandscheveld met "rijtjeswoningen" werden aangelegd ten noorden van het Hoekje: De Ds. Kooimanstraat en de Kerkenkavel.Daarna volgde uitbreiding van dat woongebied in oostelijke richting. Aan het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig werd de ontwikkeling doorgezet in zuidelijke richting. Op de vroegere akkers en weilanden ten zuiden van het Hoekje ligt nu een grote nieuwbouwwijk. In de jaren tachtig werd ook Hollandscheveld noord verder uitgebreid. Nu zijn zowel in noordoostelijke als zuidoostelijke richting
nieuwe woonwijken aangelegd. Langs de Riegshoogtendijk, de invalsweg vanaf Slagharen, verrees in de jaren negentig het woonzorgcentrum "Beatrix" en er omheen werd ook gebouwd. Een klein stukje bosgebied langs de vroegere tramlijn ligt nu bijna midden in de nieuwe wijken van Hollandscheveld zuid (op de luchtfoto duidelijk te zien als de donkere strook). Intussen (juli 2013)  is de speeltuin verplaatst van de hoek Brummelstraat-Riegshoogtendijk naar dat tramlijnbosje. Door die verhuizing wordt het mogelijk in de toekomst 'Huize Beatrix" verder uit te breiden. Dat zou al gebeurd zijn, vandaar ook de verhuizing van de speeltuin,  maar de crisis en bezuinigingen bij opdrachtgever Woonconcept zorgen op dat gebied voor oponthoud!

Provinciale plannen (het Provinciaal Omgevings Plan POP) voorzien een verdere uitbreiding van Hollandscheveld in de toekomst in zuidwestelijke richting. Het gebied aan de Riegshoogtendijk tegenover "Beatrix" is het enige gebied dat daarvoor in aanmerking komt. Aan de noordwestkant is het Hollandscheveldse bedrijventerrein gevestigd.

Dit is het gebied tegenover Huize Beatrix aan de Riegshoogtendijk. De weilanden en akkers tussen de Riegshoogtendijk, de Langedijk en het Hollandscheveldse Opgaande. In de toekomst is dit het enige gebied waarop uitbreiding van de woonkern van Hollandscheveld mogelijk is zoals ook in het Provinciaal Omgevings Plan wordt aangegeven. Plannen voor nieuwe Hoogeveense industrieterreinen zullen dit gebied voorlopig sparen.

Het oorspronkelijke HOLLANDSCHEVELD is vele malen groter dan de huidige dorpskern. In de buitengebieden van het dorp langs wat in vroeger jaren veenkanalen waren, wonen nog enkele duizenden mensen. Het gebied heeft op veel plaatsen nog altijd de karakteristieke kenmerken van het vroegere veengebied: de lintbebouwing.

Vanaf Hoogeveen komt u via de Mr. Cramerweg Hollandscheveld binnen.Zoals op deze foto zag het er ongeveer 35 jaar uit. Aan het begin van de 21e eeuw werd hier de boel flink op de schop genomen. Belangrijkste oorzaak daarvan was de uitbreiding van industriegebieden. Buitenvaart 1 en 2 werden aangelegd en de blik was nu gericht op Riegmeer.  Echter, de economische crisis maakte dat allerlei plannen in de ijskast belandden. Dat gold ook de doortrekking van de Mr. Cramerweg die al vanaf de jaren 70 aangekondigd werd. In de (nabije?) toekomst wordt deze weg doorgetrokken en aangesloten op de Riegshoogtendijk, de weg dient dan tegelijk als ontsluitingsweg voor een nieuw blok bedrijventerrein in het gebied ten zuiden van de Langedijk.

De entree van Hollandscheveld vanaf de Mr. Cramerweg. Een rotonde is nu de aansluiting op het Hollandscheveldse Opgaande.

 

 

Riegshoogtendijk noord. Rechts ligt het bedrijventerrein Hollandscheveld.

De Otto Zomerweg met rechts Sporthal de Marke.

Hollandscheveld in de 21e eeuw

Hollandscheveld is tegenwoordig in alle opzichten een moderne leefgemeenschap. Het winkelcentrum -met z'n unieke naam: het Hoekje- is voor duizenden Hollandschevelders en anderen uit de regio een dagelijkse of wekelijkse trekpleister dankzij het zeer brede winkelbestand. Hollandscheveld heeft een eigen bedrijven- terrein waarop een grote verscheidenheid aan bedrijven is te vinden en de streek kenmerkt zich door de tientallen kleine bedrijven die in het hele gebied zijn gevestigd. In Hollandscheveld is sinds enkele jaren het woonzorgcentrum "Beatrix" gevestigd. Oudere inwoners van de streek krijgen daardoor de kans om, in plaats van te moeten verkassen naar Hoogeveen, in eigen dorp te blijven wonen. "Beatrix" is gebouwd langs de Riegshoogtendijk, de drukke invalsweg vanaf Slagharen (Hardenberg). De entree van Hollandscheveld is daarmee veranderd van 'boerenland' in hedendaagse nieuwbouw. Lang niet alle inwoners van het dorp en het buitengebied waren en zijn blij met de  plannen van de gemeente Hoogeveen voor industrieterrein rond Hollandscheveld.
Het eerste deel van"Buitenvaart" ligt er en herbergt al een groot aantal bedrijven.  Voor het tweede en derde deel worden bedrijven gezocht die zich willen vestigen. Riegmeer, veel zuidelijker, is voorlopig van de baan en daarmee ook de doortrekking van de Cramerweg om het dorp te verlichten van het doorgaande verkeer!.
Langs de snelweg staat ondertussen het zuivelpark van DOC.

Hollandscheveld heeft een aktieve zakenclub die voortdurend in de weer is de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum op te vijzelen met acties en sponsoring. Hollandscheveld heeft een vereniging voor plaatselijk belang die al bijna 150 jaar aktief is!
De aktiviteitenkommissie 't Oekie zorgt met door haar georganiseerde evenementen al vanaf 1977 voor een jaarlijkse feestweek, Koninginnedagfestiviteiten en een Jaarmarkt waar tienduizenden mensen op af komen! Hollandscheveld heeft sinds 1978 een eigen dorpskrant die maandelijks verschijnt: d'Ollansevelder.

SPORT, MUZIEK EN CULTUUR
Op sportief gebied staat Hollandscheveld z'n mannetje en vrouwtje. Twee voetbalverenigingen zijn er, Hollandscheveld en HODO die behalve de eerste elftallen ook nog een gezamenlijke Jeugdafdeling hebben: HH'97. Er is een tennisclub, een korfbalvereniging, gymnastiekvereniging, handbalvereniging enz. Hollandscheveld heeft een prachtige sporthal, de Marke, waarin behalve sportwedstrijden en trainingen ook culturele aktiviteiten plaatsvinden. Hollandscheveld heeft z'n dorpscentrum het Anker waarin de meest uiteenlopende aktiviteiten en kursussen worden georgani- seerd: van kerstkaarten maken tot discoshows!

Muzikaal is er ook het een en ander te beleven. Oudste muzikale vereniging is zonder twijfel de muziekvereniging Juliana- De Bazuin, opgericht in de jaren 30 van de twintigste eeuw.  Daarnaast bestaan er een mannenkoor, een gezelligheidskoor 'de Schorre Morries' ,  muziek- en zanggroep 'De Klimroos, dweilorkest 'Hollands Geweld' en is de band No Name -gestart in 1969- nog altijd actief!

 

Hollandscheveld heeft een fraai gelegen ijsbaan in de bossen aan de Kerkhoflaan waar topschaatsers als Piet Kleine hun carrierre begonnen! Veenarbeiders kent Hollandscheveld niet meer. De plaatselijke bevolking werkt als zelfstandig ondernemer, op werkplekken in Hoogeveen of bij plaatselijke ondernemers. Boeren, agrariërs zijn er nog altijd al wordt hun aantal steeds kleiner. Maar op het grote recreatiegebied Schoonhoven tussen hollandscheveld en Elim, met z'n dagcamping, spartelvijver en stranden, visvijver, wandelroutes en stilteplekken komt alles en iedereen bij elkaar. Misschien wel, om ontspannen na te kunnen denken over heden en toekomst van het eigen dorp in de 21e eeuw!