Gereformeerde Kerk

De Gereformeerde kerk Hollandscheveld wil een levende en levendige gemeente zijn in dienst  van onze Heer en Heiland Jezus Christus. 
Zij probeert vanuit haar geloof midden in de wereld te staan en bijdrage te leveren aan het maatschappelijk en sociaal gebeuren.
Door open te staan voor wat er in de wereld, dichtbij en ver weg, gebeurt. 
In verbondenheid met alle mensen en daar waar nodig en/of wenselijk een daadwerkelijke bijdrage te doen in woord en gebaar.

De Gereformeerde kerk Hollandscheveld is een PKN kerk. Zij is aangesloten bij de PKN maar geeft, waar het kan, eigen invulling van diensten en taken.

Adressen

Kerkgebouw Gereformeerde Kerk Hollandscheveld
bezoekadres: Jan Wintersdijkje 33, 7913 TE Hollandscheveld
Postadres: Postbus 7, 7913 ZG Hollandscheveld

Koster:
Mw. M. Schonewille- Doldersum
Jan Wintersijkje 29, 7913 TE Hollandscheveld

tel. 0528-341713; emailadres: koster@gereformeerdekerkhollandscheveld.nl

 

Kerkcentrum "Concordia"

bezoekadres: Jan Wintersdijkje 31, 7914 TE Hollandscheveld

Contactpersoon voor huur van zaal/zalen:

Mw. H. Everts, Riegshoogtendijk 74
7913 7913 AC Hollandscheveld

tel. 0528-340915; emailadres: concordia@gereformeerdekerkhollandscheveld.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website :  https://www.geref-kerkhng.nl/