Christelijk Mannenkoor HollandscheveldIedere man van 15 jaar en ouder is van harte welkom om lid te worden van het Christelijk Mannenkoor in Hollandscheveld.


Wat biedt het koor :

  •     Elke maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur wordt u op speelse en ontspannen wijze onderricht in de zangkunst. U hoeft geen Pavarotti te zijn (we zijn allemaal gewoon welwillende amateurs). Onze   dirigent staat garant voor goede kwaliteit die hij op een leuke en vakkundige manier overbrengt op de zangers.
  •     De repetities worden gehouden in het Hervormd Jeugdcentrum, Het Hoekje 51, 7913 BB te Hollandscheveld.
  •     De pauze van 21:00 uur tot 21:15uur wordt benut voor een kop koffie of een glaasje bier of fris en om even gezellig bij te praten.
  •     Ons jaarlijkse kerstconcert is iets waar we ons met z’n allen altijd enorm op verheugen . Immers je werkt er samen ,als een team, naar toe om het publiek te laten horen wat we in onze mars hebben. Ook maken we wel eens een concert-uitstapje naar het buitenland en blijven daar dan ook overnachten waarbij we naast veel zangplezier ook legendarisch veel lol hebben met elkaar.
  •     Wij bieden een hecht kameraadschappelijk verenigingsleven, waarin u zich snel opgenomen zult voelen.
  •     Uit de opbrengsten van de nevenactiviteiten die wij plegen,kunnen we ieder jaar “leuke” dingen doen ,zoals een feestavond die ieder jaar goed in de smaak valt.
  •     Ook worden er koorbenodigdheden voor aangeschaft waar we allen wat aan hebben.
  •     We zingen een repertoire dat een goede mix is van diverse stijlen lichte muziek. Geestelijk, licht klassiek en gospels zijn de hoofdstijlen waarbinnen wij ons bewegen. Onze zang ligt bij een breed publiek goed in het gehoor.   

Dus als er ruimte bij u op de maandagavond is en u vindt al lang dat u te veel tv kijkt…aarzel dan niet langer en meldt u aan of kom spontaan naar onze repetities! Velen zijn u voorgegaan.

Er zijn momenteel leden uit geheel Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel.

Aanmelden / Contactgegevens
Aanmelden kan ook via het secretariaat bij Jan Koster .

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld
Prins Claushof 33
7913 SZ Hollandscheveld

info@chrmannenkoorhollandscheveld.nl
www.chrmannenkoorhollandscheveld.nl

 

Aanmelden : secretaris@chrmannenkoorhollandscheveld.nl