Eugenia Gymnastiek

Christelijke Gymnastiek Verenging Hollandscheveld.

Wanneer je een keer mee wilt doen met een gymnastiekles, trampolinespringen, steps, enz., dan kan dat. Bij Eugenia mag je drie keer een gratis les bijwonen. Wil je nadien lid worden, dan kan dat via een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij leiding of hieronder te downloaden. Het inschrijfformulier kun je tijdens de les inleveren bij de leiding of opsturen naar de ledenadministratie.

Inschrijfformulier nieuwe leden 2013
Inschrijfformulier selectieleden 2013

Bedanken als lid
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. De opzegging moet vóór de 15e van de maand, voorafgaand aan het nieuwe kwartaal zijn gedaan bij de ledenadministratie.

Wijzigingen
Ben je van adres en/of telefoonnummer gewijzigd of ga je een extra uur trainen? Geef dit dan door aan de ledenadministratie.

Ledenadministrator:
Roelien Kuik
Zonnedauw 5
7913 CM Holl-veld
roelien1980@kpnmail.nl

Website : http://www.eugenia.nl/

Deze vereniging wordt gesponsord door: