Hollandscheveldse Tennisclub


Hollandscheveldse Tennisclub

Struikheidetraat 8
7913 BX Hollandscheveld

info@hveldtennis.nl
www.hveldtennis.nl

HTC kent twee vormen van lidmaatschap:

    Seizoenslidmaatschap: hiermee bent u het hele jaar lid van de vereniging en van de bond
    Tijdelijk lidmaatschap: hiermee bent u gedurende twee maanden lid van de vereniging

Seizoenslidmaatschap

Wordt u lid van de Hollandscheveldse Tennis Club dan bent u automatisch lid van de KNLTB. Uw bondsbijdrage is bij de contributie inbegrepen. Met het lidmaatschap kunt u onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Omdat wij op gravelbanen spelen zijn wij genoodzaakt om een winterstop in te lassen zodra de eerste vorst zich aandient.

Uw lidmaatschapspas wordt uitgegeven door de bond. Na ontvangst van uw contributie kunt u uw pas afhalen in de kantine. Omdat de kantine niet altijd bemand is, zijn er voor 2013, 2 dagen gereserveerd: de klusdagen 22 en 29 maart. Op deze dagen zal van 9-12 uur onze ledenadministrateur PietJo Schepers aanwezig zijn voor de passen uitgifte. Contante betaling lidmaatschap is alleen op de uitgiftedagen mogelijk. Graag gepast betalen aangezien er geen kas aanwezig is.
Prijzen

    € 120,00 voor leden vanaf 18 jaar
    € 205,00 gezinstarief voor echtparen en samenwonenden. Voor ieder inwonend gezinslid van 18 jaar of ouder geldt een contrubutiebedrag van € 102,50
    € 55,00 voor eerstejaars jeugdleden; is bedoeld als aanmoediging om te ervaren hoe leuk het is om te tennissen
    € 75,00 voor overige jeugdleden

Sleutel

Omdat het park niet altijd open is biedt de vereniging de mogelijkheid tot gebruik van een eigen sleutel. Voor deze service wordt eenmalig een borg gevraagd van € 40,-. De door u betaalde borg ontvangt u retour wanneer u de sleutel weer inlevert.
Tijdelijk lidmaatschap

HTC biedt aan mensen de mogelijkheid tot een tijdelijk lidmaatschap. Dit houdt in dat je gedurende twee maanden vanaf dat je lid bent geworden onbeperkt gebruik kunt maken van onze tennisbanen. De kosten bedragen € 45,- per persoon. Aangezien het park niet altijd open is, kunt u de beschikking krijgen over een sleutel. Wij vragen hiervoor € 50,- borg.

Hoe gaat het in zijn werk:
U kunt zich aanmelden bij onze ledenadministratie. U dient een brief te schrijven met hierop uw adres gegevens, telefoonnummer, leeftijd en de gewenste ingangsdatum. Tevens dient u een pasfoto bij te voegen voor op het pasje. Dit kunt u zenden aan:

PietJo Schepers
Veenluydenstraat 32
7906 HJ Hoogeveen
Tel: 0528-279322 / 06-25270400
E-mail: p.schepers@hotmail.nl